>>นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1ทำความดีโดยการออกพื้นที่ตลาดนัดเพื่อขอรับบริจาคเงิน
เพื่อสมทบทุนสร้างพระพุทธรูปประจำสถานศึกษาและศาลาที่พักนักเรียน
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ทอด ณ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
 

>>โรงเรียนถนนหักพิทยาคม ยินดีต้อนรับ คุณครูวนิชา หาญสุวรรณ สอนรายวิชาฟิสิกส์
ด้วยความยินดี

>>โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2560 ณ
วัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

>>โรงเรียนถนนหักพิทยาคมได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
จำนวน 2 รายการดังนี้

1.รายการ การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
 
2. รายการ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
           
 
นายนัฐพงศ์ ปิ่นมณี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ปีการศึกษา 2561
(โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก)
นางสาวจันธิกา วิชัยรัมย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ปีการศึกษา 2561
(โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก)