>>>เข้าสู่เว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV/DLIT
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


>>>>ดูเพิ่มเติม<<<<

>>>>ดูเพิ่มเติม<<<<

>>>>ดูเพิ่มเติม<<<<

 

 

VTR เกษียณอายุราชการ คุณครูฐิติพร มั่งมี

 

 

แจ้งแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื่้อไวรัสโคโนา (โควิด-19 )

ดาวน์โหลด>>แนวปฏิบัติ

ดาวน์โหลด>>แผนผังห้องเรียน

ดาวน์โหลด>>ครูที่ปรึกษา

แจ้งให้นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นตอบแบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียน
ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันระบาดของโรคโควิด-19


ประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์
ครั้งที่ 2 ปี 2563
OpenHouse ประจำปี 2562 MOU ประจำปี 2562
     
     


โรงเรียนถนนหักพิทยาคมได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการ
งานหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ประจำปี 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 (ศิลปะ-ดนตรี)
>>โหลดดูภาพทั้งหมด<<


2. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
ม.1-ม.3 (คอมพิวเตอร์) >>โหลดดูภาพทั้งหมด<<

1โรงเรียนถนนหักพิทยาคมได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่าง
วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 3 รายการ >>>คลิก<<<
1โรงเรียนถนนหักพิทยาคมได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
จังหวัดขอนแก่น วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 จำนวน 2 รายการ >>>คลิก<<<


นายปฏิภาณ ขุนนามวงษ์ (สำลี) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ได้แชมป์พิกัด 60 kg ชกชิงแชมป์รายการ The Global Fight
ได้รับรางวัลเป็นเข็มขัดหนึ่งเส้นและเงินรางวัลจำนวน 17,000 บาท (ใช้ชื่อมวย เพชรปราสาท ช.ชัชชัย)


นายวงศกร สูญประโคน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ชนะเลิศกีฬาวูซู ประเภทประลองยุทธ
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 kg ชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 "มรุกขนครเกมส์"
ระหว่างวันที่ 19-29 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดนครพนม (เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ)

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

>>ประกาศโรงเรียนถนนหักพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร/หอประชุมแบบ 100/27
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร/หอประชุมแบบ 100/27
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา
ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 7,982,000 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
รายละเอียดคลิก
>>ดาวโหลดประกาศ<<
>>ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาฯ<<

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)