1

 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

 
 
 
 
 

 

โรงเรียนถนนหักพิทยาคมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลถนนหักจัดอบรมโครงการป้องกันและ
แก้ปัญหาการ ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี 2561 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


11

 
ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม