1

 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

 
 
 
 
 

 

ขอขอบคุณ หจก.ทวีกิจเซ็นเตอร์ ที่สนับสนุน ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนถนนหักพิทยาคม ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 10 ทุน ในโครงการต้นกล้าคุณธรรมครั้งที่ 8 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในการนี้มีนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้มาเป็นประธานมอบทุนการศึกษา และมีกิจกรรมร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรด้วย (13 มกราคม 2561)
ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3 ภาพที่ 4 ภาพที่ 5 ภาพที่ 6 ภาพที่ 7
ภาพที่ 8 ภาพที่ 9 ภาพที่ 10 ภาพที่ 11 ภาพที่ 12 ภาพที่ 13 ภาพที่ 14
ภาพที่ 15            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


11

 
ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม