สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

 
 
 
 
 

>>ภาพกิจกรรมโรงเรียนถนนหักพิทยาคม<<

 

โรงเรียนถนนหักพิทยาคมจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ที่ค่ายตำรวจตระเวนชายแดนที่ 215 อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2561
         
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 เพื่อสมทบทุนสร้างพระประธาน ประจำโรงเรียนขอขอบคุณศิษย์เก่า
และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ทำให้งานนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

 

>>โรงเรียนถนนหักพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับ คุณครูกมลรัตน์ ฉีมพาลี จบการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาหลักสูตรและการสอน
(19 ธันวาคม 2560)
       
>>นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1ทำความดีโดยการออกพื้นที่ตลาดนัดเพื่อขอรับบริจาคเงิน
เพื่อสมทบทุนสร้างพระพุทธรูปประจำสถานศึกษาและศาลาที่พักนักเรียน
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ทอด ณ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม (7 ธันวาคม 2560)
1 2 3 4 5
6 7 8 9  
โรงเรียนถนนหักพิทยาคมจัดกิจกรรมถวายราชสดุดีรัชการที่ 6 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณธิคุณทรงก่อตั้งกองลูกเสือไทย
       

 

>>โรงเรียนถนนหักพิทยาคม ยินดีต้อนรับ คุณครูวนิชา หาญสุวรรณ สอนรายวิชาฟิสิกส์
ด้วยความยินดี(21 พฤศจิกายน 2561)
1 5 4 7
8 6 2 3
>>โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2560 ณ
วัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (19 พฤศจิกายน 2561)
1 6 9 13
20 24 26 3
4 2 5 12
14 15 16 21
25 31 32 30
29 33 35 36
28 27 23 22
7 10 19 18
11 17 8 34

 

 

 

 

 


 
ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม