1

 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)

 


ขอแสดงความยินดี กับ
นายชัยพันธ์ จงคูณกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ไดัรับพิจารณาคัดเลือกเด็กดี มีความประพฤติดี มีค่านิยมตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อรับเกียรติบัตร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 


 

 
 
 
 
 

1

ขอเชิญชม “ศึกมวยมหาการกุศล”ณ เวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนถนนหักพิทยาคม จัดโดย อำเภอนางรอง
ร่วมกับโรงเรียนถนนหักพิทยาคม เพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้ศิลปะมวยไทยโรงเรียนถนนหักพิทยาคม
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 บัตรราคา 1,000 บาท 500 บาท 200 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม>>>คลิก

1

1โครงการ Hello massage โรงเรียนถนนหักพิทยาคม(ชนะเลิศระดับประเทศปี2558-2560) ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share"ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวืต (Miracle of Life)ประจำปี 2562 รุ่นที่1
และนายชัยพันธ์ จงคูณกลาง ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ(IDOL)
การเป็นจิตอาสาพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ

1 1 1

https://bangkok-today.com/web/pV89n

https://blog.addnine.com/web/comman/news/5c8a470357fdb4647f50e482

https://www.facebook.com/894452837259204/posts/2072079299496546/ 

 

 

 VDO แนะนำโรงเรียนในกิจกรรม OpenHouse 2562  VDO แนะนำโรงเรียนในกิจกรรม MOU

 

 

 

1โรงเรียนถนนหักพิทยาคมได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 3 รายการ

1. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 (ศิลปะ-ดนตรี)

3 3 3 3 3 3 33 3 3 3
3
3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3

2. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 (ศิลปะ-ดนตรี)

1 1

3. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 (คอมพิวเตอร์)

2 2 2 2 2

1โรงเรียนถนนหักพิทยาคมได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
จังหวัดขอนแก่น วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 จำนวน 2 รายการ >>>คลิก<<<

 

 
- ประจำปี การศึกษา 2561 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในสถาบันอุดมศึกษา
1

 

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

>>ประกาศโรงเรียนถนนหักพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร/หอประชุมแบบ 100/27
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร/หอประชุมแบบ 100/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา
ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 7,982,000 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
รายละเอียดคลิก
>>ดาวโหลดประกาศ<<
>>ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาฯ<<
 
1
 

 

 

 

 

 

 


11

 
ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม

 

 
ขอแสดงความยินดีกับ
คุณครูชนกานต์ เหลาแตว

-ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล
"ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561

-ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล
"คุรุสดุดี" ประจำปี พ.ศ. 2560
-ได้รับรางวัล"รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง" ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านการบริหารจัดการ 
(ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ)

ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล"ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี พ.ศ. 2561
ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ครูผู้สอนยอดเยียมระดับมัธยมปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
์ด้านการบริหารจัดการ" ระดับชาติ