index

 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

 
 
 
 
 

 

ท่าน ศน.ประดิษฐ์ ปักษา ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
มอบผ้าห่มช่วยเหลือ นักเรียนที่มีฐานะยากจนขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวในภาวะอากาศหนาวเย็น
จำนวน 3 รายในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


11

 
ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม

 

1
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

 

1

AMSS++ ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์.