1

 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

 
 
 
 
 

 

+++ผอ.สุรธี เครือบคนโท ผู้อำนวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคมได้ร่วมพิธีเปิดถนนสายวัฒนธรรม
จังหวัดบุรีรัมย์ (ถมหมืด ถมมอ) และได้เยี่ยมชมบูธ Hello Massage กิจกรรมนักเรียนเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยการบริการบริการนวดฟรีให้กับประชาชนทั่วไป นำโดยคุณครูชนกานต์ เหลาแตว และคุณครูรัตนภรณ์ ศิริพงษ์

     
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


11

 
ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม