1
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

 
 
 
 
 

 

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูชนกานต์ เหลาแตว

-ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2561

-ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล "คุรุสดุดี" ประจำปี พ.ศ. 2560

-ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี พ.ศ. 2561

ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3 ภาพที่ 4 ภาพที่ 5 ภาพที่ 6 ภาพที่ 7
ภาพที่ 8 ภาพที่ 9          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


 
ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม