1

 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

 
 
 
 
 

 

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูแพรวนภา อ่อนศรี คุณครูณิชชารีย์ ธราวัฒน์ธนะชัย คุณครูจิดาภา ยี่รัมย์ คุณครูธนัชพร ใจกล้า
คุณครูวารี อบกลาง และคุณครูภูวิช ดวงจันทา ที่ได้รับรางวัลครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3 ภาพที่ 4 ภาพที่ 5 ภาพที่ 6 ภาพที่ 7
ภาพที่ 8 ภาพที่ 9 ภาพที่ 10 ภาพที่ 11 ภาพที่ 12 ภาพที่ 13 ภาพที่ 14

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


11

 
ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม