1

 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

 
 
 
 
 

 

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม นำโดยท่าน ผอ.สุรธี เครือบคนโท ส่งตัวแทนครู
คือ คุณครูวนิชา หาญสุวรรณ และคุณครูโจ เหยินเจีย เข้าร่วม เดินแบบผ้าไหม
ในงานกาชาด อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


11

 
ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม