1
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-NET ณ โรงเรียนนางรอง
วันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม

วันที่ 27-28 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนนางรอง (โรงเรียนในกลุุ่ม 7 STARS CONNEXT ED)
วันที่ 24-27 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
วันที่ 22-23 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
วันที่ 17 -19 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม

 

 

วันที่ 17 -19 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
>>>กลับสู่ด้านบน<<<

 

 

 

 

 


 
ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม