1

 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

 
 
 
 
 

 


ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนถนนหักพิทยาคมร่วมกิจกรรมวันครู
ประจำปี 2561 และขอแสดงความยินดีกับคุณครูชนกานต์ เหลาแตว คุณครูมนัญชยา แกกูล และคุณครูรัตนาภรณ์ ศิริพงษ์ ที่ได้รับรางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" และขอแสดงความยินดีกับครูครูชนกานต์ เหลาแตว ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 15
ประจำปี พ.ศ. 2561

ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3 ภาพที่ 4 ภาพที่ 5 ภาพที่ 6 ภาพที่ 7
ภาพที่ 8 ภาพที่ 9 ภาพที่ 10 ภาพที่ 11 ภาพที่ 12 ภาพที่ 13 ภาพที่ 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


11

 
ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม