1

 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

 
 
 
 
 

 

+++เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561โรงเรียนถนนหักพิทยาคม เป็นเจ้าภาพถวายปัจจัย เพื่อเป็นน้ำปานะ
ในงานอบรมปฏิบัติธรรม สำหรับพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนทั่วไป
ณ วัดโพธาราม (ทุ่งเนินตะโก) ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ในวันที่ 27 มกราคม 2561
>>ดูเพิ่มเติมคลิก<<
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


11

 
ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม