1
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนถนนหักพิทยาคมได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่าง
วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 3 รายการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)