index

 
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

(เริ่ม 10 มกราคม 2561)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

 
 
 
 
 

 

1โรงเรียนถนนหักพิทยาคมได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
จังหวัดขอนแก่น วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 จำนวน 2 รายการดังนี้

1.รายการ การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 21
 
2. รายการ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 7
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


11

 
ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม

 

1
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

 

1

AMSS++ ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์.